Welcome2016 - Vymyslicky Vytahy s.r.o.

Aktuality

Rychlí kontakt

#email: info@vymyslicky.cz
#telefon: +420 572 587 202
#mobil: +420 737 211 293

Vyhledávání

::: Přihlášení do IS
Login:
Heslo:

V případě zájmu o přístup do databáze, kontaktujte správce na admin@vymyslicky.cz

Evropský fond pro regionální rozvoj

Naše firma zajišťuje kompletní servisní služby výtahů, revize, údržbu, zkoušky a odborné prohlídky. Stálá služba pro naše zákazníky u kterých provádíme servis výtahů :

V kteroukoliv denní i noční dobu jsou naši mechanici připraveni zasáhnout při Vašich nesnázích na čísle telefonu: +420 737 211 298 - 24 hod. NON STOP havarijní služba pro nouzové vyprošťování osob z klece výtahu. Servis je zajišťován nepřetržitě v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a svátcích.

Servisní služby jsou zajišťovány několika středisky na jižní a střední Moravě (Brno, Zlín, Přerov a Uherské Hradiště, ostatní výtahy na území České republiky a v zahraničí jsou servisovány smluvními servisními partnery.

Tato střediska provádějí servis jak v bytové zástavbě, ve výrobních prostorech, v nemocnicích, administrativních budovách, domech s pečovatelskou službou a jiných veřejně přístupných budovách, kde je kladen ten největší nárok na kvalitu a rychlost služeb. Všechny posádky servisních vozidel jsou vybaveny mobilními telefony, jejímž prostřednictvím mohou okamžitě reagovat na požadavky zákazníků a tak provádět servis bez zbytečných časových prodlev.

Servis je prováděn dle předem stanovených postupů za stálé kontroly vedoucích jednotlivých středisek. Podstatou servisu výtahu, je pravidelná preventivní údržba, pro bezpečný a spolehlivý provoz výtahového zařízení, ke spokojenosti jeho uživatelů. Dále na přání zákazníka zajišťujeme dozorce výtahu a s ním spojené činností, kontroly v meziobdobí, případně kombinaci různých variant servisu. Ve všech variantách je cena zvýhodňována podle počtu servisovaných výtahů provozovatele.

Servis výtahů v několika variantách

  • Provozní prohlídky výtahu
   jsou prováděny v rozsahu a plnění dle ČSN 27 4002.
  • Odborné prohlídky výtahu (revize)
   jsou prováděny v rozsahu stanoveným ČSN 27 4002 a četnosti dle tab.1. ČSN 27 4007. Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení jeho bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu, periodicky prováděné naším odborným servisním pracovníkem (revizním technikem) za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně vedení dokumentace a způsobilosti obsluhy.Odstranění provozních poruch a běžná seřízení v rámci odborné prohlídky, případná výměna drobných součástí - jako jsou žárovky, kontakty a drobný spojovací materiál, je v ceně paušálu.
  • Odborné zkoušky výtahu
   jsou prováděny v rozsahu a četnosti dle tab.l. ČSN 27 4007. Jedná se o odbornou prohlídku rozšířenou o zkoušku s provozním zatížením a o revizi elektrického zařízení.
 • Pravidelná preventivní údržba výtahu (včetně čištění, mazání a kontroly nastavení a seřízení)
  Tyto práce jsou prováděny podle předem stanoveného harmonogramu za účelem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu - oleje a mazadla jsou v ceně paušálu (neplatí pro nový olej a jeho výměnu u hydraulických agregátů).
 • Poradenská činnost 
  seznámíme provozovatele s výsledky odborných a úředních zkoušek výtahů a navrhneme případná řešení, opravy nebo návrhy podstatných změn k tomu, aby byl výtah plně zajištěn z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.
Top Aktuální informace Naše firma Naše řešení Naše reference Náš servis Kontaktní informace